(Chinhphu.vn) – Hiện nay, chưa có quy định về gia hạn thời gian hỗ trợ đào tạo nghề kể từ ngày hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Gia đình bà Lê Thị Kim Châu có 2 mẹ con, lương hưu của bà Châu là 2.417.000 đồng/tháng. Con trai của bà sinh năm 1999, đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự từ tháng 1/2021 đến nay chưa có việc làm, kinh tế gia đình khó khăn.

Bà Châu hỏi, bà có được hưởng trợ cấp khó khăn từ gói hỗ trợ của Chính phủ không? Tháng 5/2021 con bà có tên trong danh sách được hỗ trợ đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ, nhưng do dịch bệnh COVID-19 nên chưa đi học nghề được, vậy con bà có được gia hạn thời gian hỗ trợ đào tạo nghề không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Trường hợp của bà Châu không thuộc các trường hợp được hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo quy định tại Điều 14 Nghị định 61/2015/NĐ-CP thì thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội được hỗ trợ đào tạo nghề khi đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định 61/2015/NĐ-CP thì các đối tượng theo quy định tại Điều 14 Nghị định này được hỗ trợ đào tạo nghề khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Có nhu cầu đào tạo nghề trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội;

- Chưa được hỗ trợ đào tạo nghề từ chính sách hỗ trợ đào tạo nghề khác có sử dụng nguồn kinh phí của ngân sách nhà nước kể từ ngày hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Như vậy, hiện nay chưa có quy định về gia hạn thời gian hỗ trợ đào tạo nghề kể từ ngày hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Chinhphu.vn