(Chinhphu.vn) – Việc hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 năm 2021 được thực hiện theo quy định tại Chương IV Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Bà Ngô Thị Thủy Tiên (Thừa Thiên-Huế) là nhân viên ngành du lịch, làm việc tại TPHCM. Công ty tạm hoãn hợp đồng đối với bà từ tháng 5/2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Theo trả lời của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên-Huế, bà không đủ điều kiện nhận hỗ trợ do thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động của bà không nằm trong khoảng thời gian từ ngày 1/5/2021 đến ngày 31/12/2021 do Chính phủ quy định.

Bà Tiên hỏi, những lao động tạm hoãn hợp đồng từ trước thời gian quy định của Chính phủ đến nay vẫn chưa nhận được trợ cấp vì thất nghiệp do dịch COVID-19, thì không được nhận trợ cấp của Chính phủ có đúng không?

Theo ý kiến bà Tiên, quy định như vậy là không công bằng đối với người lao động đã thất nghiệp từ trước đó.

Theo nội dung câu hỏi, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên-Huế rất thông cảm và chia sẻ những khó khăn của bà do ảnh hưởng của đại dịch COVID - 19 phải tạm hoãn hợp đồng lao động. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời bà thêm như sau:

Việc hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 năm 2021 được thực hiện theo quy định tại Chương IV Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó đối tượng, điều kiện hỗ trợ được quy định tại Điều 13, hồ sơ đề nghị hỗ trợ do doanh nghiệp lập và theo trình tự quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 16 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022 (Khoản 2 Điều 16).

Do công ty làm việc của bà ở TPHCM và trong bối cảnh đại dịch COVID-19 nên không có điều kiện để xem xét, giải đáp câu hỏi của bà một cách cụ thể. Mặt khác, việc lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ như đã nêu trên là do doanh nghiệp lập.

Do vậy, đề nghị bà liên hệ với công ty của bà làm việc để được giải thích cụ thể về việc hỗ trợ trong trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động do đại dịch COVID-19.

Chinhphu.vn