(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Bá Khanh (Hà Nội) bị mất sức lao động 81%, hiện đang hưởng chế độ tử tuất của bố ông và bị cắt trợ cấp người khuyết tật từ nhiều năm nay. Nay ông muốn xin chuyển sang chế độ trợ cấp người khuyết tật mà chưa được địa phương xem xét, giải quyết.

Ông Khanh tham khảo thông tin về việc hưởng chính sách tử tuất và khuyết tật có nội dung: Pháp luật về chính sách BHXH hiện hành không có quy định thôi hưởng chế độ tử tuất đối với người đang hưởng trợ cấp tuất mà được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội chi trả.

Ông Khanh hỏi, địa phương cắt hưởng trợ cấp người khuyết tật của ông có đúng không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Việc giải quyết hưởng chế độ tử tuất đối với thân nhân người lao động được thực hiện căn cứ theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về BHXH áp dụng tại thời điểm người lao động chết và thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan BHXH.

Theo quy định của pháp luật BHXH thì người đang hưởng trợ cấp khuyết tật là thân nhân của người lao động bị chết, nếu người khuyết tật đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng (bao gồm điều kiện có mức thu nhập hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở) thì được giải quyết hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

Pháp luật về chính sách BHXH hiện hành không có quy định thôi hưởng (tạm dừng, chấm dứt hưởng) chế độ tử tuất đối với người đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng để chuyển sang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội chi trả.

Người đang hưởng trợ cấp khuyết tật hàng tháng có bị thôi hưởng trợ cấp khi được giải quyết hưởng trợ cấp tuất hàng tháng hay không được quy định tại pháp luật về người khuyết tật và do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện.

Đề nghị ông cung cấp thông tin cụ thể tới cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội tại địa phương để được trả lời về nội dung ông quan tâm.

Chinhphu.vn