(Chinhphu.vn) - Hội thảo khoa học với chủ đề “100 năm phát triển Đảng Cộng sản Trung Quốc - Trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Đảng và lãnh đạo phát triển đất nước giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc” diễn ra sáng 28/9 dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến với 10 điểm cầu tại Việt Nam và Trung Quốc. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu đề dẫn từ điểm cầu Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Thay mặt Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, khẳng định: Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn không ngừng sáng tạo, làm sâu sắc hơn những quy luật vận động, đặc trưng, phương hướng xây dựng và hoàn thiện mô hình chủ nghĩa xã hội của Việt Nam với 3 trụ cột là: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Phấn đấu đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa thu nhập cao vào năm 2045.

"Đảng Cộng sản Việt Nam xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, luôn không ngừng nâng cao năng lực đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng, kế thừa và phát triển những thành quả lý luận. Nắm vững những bài học kinh nghiệm được đúc rút hơn 90 năm Đảng lãnh đạo cách mạng. Đặc biệt Đảng phải luôn kiên định vững vàng trên nền tảng Chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là điều hết sức quan trọng, vấn đề mang tính nguyên tắc, sống còn đối với chế độ, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động. Đảng phải luôn quán triệt bài học “dân là gốc”. Thật sự trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết.

Thay mặt Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Trần Hy - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khẳng định thành tựu và kinh nghiệm sau 100 năm xây dựng và phát triển Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Với đường lối cải cách, mở cửa, đổi mới, sáng tạo không ngừng, từ năm 1978 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đất nước Trung Hoa đã đạt được những thành tựu vượt bậc trên nhiều lĩnh vực.

Nhân dân Trung Quốc đã hoàn thành mục tiêu 100 năm đầu tiên là xây dựng một xã hội khá giả toàn diện, tạo đà và nền tảng chắc chắn để hướng tới mục tiêu 100 năm lần thứ hai, trở thành một cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại về mọi mặt, xây dựng thành công chủ nghĩa hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới.

Với những tiếp cận ở nhiều góc độ khác nhau, các tham luận tại hội thảo khẳng định: Đảng Cộng sản Trung Quốc đang thực hiện mạnh mẽ xây dựng và quản lý Đảng nghiêm minh, toàn diện. Đảng Cộng sản Việt Nam đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước và xu thế của thời đại. Đồng thời khẳng định mối quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp và triển vọng hợp tác của đối tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam- Trung Quốc.

Hai bên xác định phát triển mối quan hệ hai nước theo phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”. Triển vọng hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước thời gian tới còn rất lớn và đầy tiềm năng trên nhiều lĩnh vực cần được quan tâm, đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện./.