(Chinhphu.vn) – Bà Đặng Thị Ngọc Huệ (Quảng Bình) có tham khảo, theo quy định tại Điều 27 Nghị định 68/2017/NĐ-CP, dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp được miễn tiền thuê đất 7 năm và hưởng các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật; trường hợp nhiều mức ưu đãi thì áp dụng mức ưu đãi cao nhất

Bà Huệ hỏi, thời gian áp dụng của quy định nêu trên bắt đầu từ khi nào? Khi doanh nghiệp bắt đầu được phê duyệt chủ trương đầu tư hay tính từ thời điểm nhà đầu tư làm hồ sơ xin miễn giảm tiền thuê đất? Hay tính từ thời điểm UBND tỉnh cấp quyết định cho thuê đối với nhà đầu tư?

Bộ Công Thương trả lời vấn đề này như sau:

Hiện nay, ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất đối với dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật sau:

- Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ).

Tại Khoản 7, Điều 3 của Nghị định số 123/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể về trình tự, thời gian miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, theo đó Cục thuế xử lý hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê đất; Chi cục thuế xử lý hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân thuê đất.

Do vậy, nếu công dân thuộc trường hợp được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định, đề nghị liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế trên địa bàn tỉnh để được hướng dẫn chi tiết.

Chinhphu.vn