(Chinhphu.vn) - Ông Đặng Hoàng Phi (xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TPHCM) là lao động tự do, nhưng đến ngày 24/9/2021 vẫn không nhận được gói hỗ trợ đợt 2 của Chính phủ. Gia đình ông rất khó khăn, ông hỏi, ông có được nhận gói hỗ trợ đợt 3 hay không?

Về vấn đề này, UBND xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TPHCM trả lời như sau:

Hiện nay UBND xã Tân Hiệp đang thực hiện rà soát danh sách cho đối tượng hỗ trợ đợt 3 bao gồm:

(1) Thành viên trong hộ nghèo, hộ cận nghèo; người đang hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội;

(2) Người lao động có hoàn cảnh thật sự khó khăn, bị mất việc, không có thu nhập trong thời gian giãn cách xã hội đang thực tế có mặt trên địa bàn xã, thị trấn;

(3) Người phụ thuộc của đối tượng (2) gồm: Cha, mẹ, vợ hoặc chồng và các con, cháu ở cùng một nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc đang có mặt trên địa bàn xã, thị trấn tại thời điểm khảo sát và lập danh sách;

(4) Người lưu trú tạm thời trong các khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân, sinh viên, học sinh, khu lao động nghèo, xóm nghèo, có hoàn cảnh thật sự khó khăn trong thời gian Thành phố thực hiện giãn cách và đang có mặt tại địa bàn xã, thị trấn.

Không hỗ trợ đối với các trường hợp: Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp (tạm nghỉ việc hưởng 70% lương), (có hưởng các chính sách về BHXH).

Chỉ kê khai người lao động bị mất việc làm, không có thu nhập do bị ảnh hưởng dịch COVID-19 và những người phụ thuộc.

Trường hợp ông thuộc vào những trường hợp trên, vui lòng liên hệ với tổ trưởng hoặc Ban nhân dân ấp nơi cư trú để nhận bản tự khai hộ gia đình có hoàn cảnh thật sự khó khăn, bị mất việc làm, không có thu nhập do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Chinhphu.vn