(Chinhphu.vn) – Theo quy định, trợ cấp lần đầu không áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác ở địa bàn không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, sau đó địa bàn đang công tác được cấp có thẩm quyền quyết định là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Cơ quan ông Huỳnh Phước (Quảng Nam) đóng trên địa bàn được công nhận là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ tháng 6/2021. Ông Phước hỏi, ông có được hưởng trợ cấp lần đầu theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP không? Trước đây ông chưa được hưởng trợ cấp lần đầu do địa bàn ông công tác không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 6 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 1/12/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn chỉ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức khi đến nhận công tác lần đầu ở cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; không áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác ở địa bàn không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, sau đó địa bàn đang công tác được cấp có thẩm quyền quyết định là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh) thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Vì vậy, đề nghị ông Huỳnh Phước liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Nam để được giải đáp.

Chinhphu.vn