(Chinhphu.vn) – Ông Đặng Văn Nhiều (tỉnh Đồng Tháp) là lao động tự do, làm nghề cửa sắt, nhôm kính. Ông Nhiều hỏi, tại sao ông không được nhận tiền trợ cấp? Ông đã đăng ký ở xã nhưng tới đợt phát thì chỉ có thợ hồ và một số trường hợp khác được hưởng.

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp trả lời như sau:

Ông Đặng Văn Nhiều làm nghề cửa sắt, nhôm kính. Theo chính sách hỗ trợ lao động tự do tại Quyết định số 964/QĐ-UBND-HC ngày 16/7/2021 và Quyết định số 1277/QĐ-UBND-HC ngày 29/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp có 9 nhóm đối tượng được hỗ trợ, không có nghề cửa sắt, nhôm, kính. Do đó, ông không thuộc diện được hỗ trợ.

Chinhphu.vn