(Chinhphu.vn) - Do ảnh hưởng dịch bệnh bà Hà Thị Huyền (Lạng Sơn) bị công ty chấm dứt hợp đồng lao động. Bà có đóng BHXH nên đi làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng không đủ điều kiện hưởng vì thiếu 1 tháng. Bà Huyền hỏi, bà có được hưởng trợ cấp theo Nghị quyết 68/NQ-CP không? Tại Lạng Sơn đã triển khai chính sách này chưa?

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn trả lời như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 14/7/2021 triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Kế hoạch được triển khai đến xã, phường, doanh nghiệp.

Để được hưởng trợ cấp đề nghị bà Huyền đến Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội nơi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động để được hướng dẫn cụ thể.

Chinhphu.vn