(Chinhphu.vn) - Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bắc Ninh, nếu ông Đinh Văn Khuê có thời gian công tác trong quân đội, đã phục viên trước ngày 15/12/1993 và chưa hưởng trợ cấp nghỉ việc một lần thì được cộng nối thời gian công tác trong quân đội với thời gian giữ chức danh tại xã để tính hưởng BHXH.

Cổng TTĐT Chính phủ nhận được thư của ông Đinh Văn Khuê, trú tại thôn Sau, xã Bằng An, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Ông Khuê cho biết, ông nhập ngũ ngày 20/4/1975, về phục viên ngày 1/7/1990 và chưa được nhận chế độ trợ cấp nghỉ việc 1 lần. Sau khi về phục viên, ông Khuê tiếp tục công tác tại xã, làm Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Bằng An đến nay. Ông Khuê hỏi, thời gian ông công tác trong quân đội có được cộng nối với thời gian giữ các chức danh tại xã để tính hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) không?

Vấn đề ông Khuê hỏi, BHXH tỉnh Bắc Ninh đã có trả lời như sau:

Theo Thông tư số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 27/5/2010 của liên Bộ Nội vụ, Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, nếu ông Khuê có thời gian công tác trong quân đội nhân dân, công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 15/12/1993 và không hưởng trợ cấp nghỉ việc một lần theo quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005; Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29/4/2005 và Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ thì ông Khuê được cộng nối thời gian công tác trong quân đội với thời gian giữ chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP để tính hưởng BHXH.

Liên quan đến chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, ngày 15/9/2010, BHXH tỉnh Bắc Ninh đã có Công văn số 701/BHXH-CĐBHXH hướng dẫn BHXH các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thực hiện BHXH đối với cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ.

BHXH tỉnh Bắc Ninh đề nghị ông Đinh Văn Khuê liên hệ với UBND huyện Quế Võ và BHXH huyện Quế Võ để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ theo quy định.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn BHXH tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Ban Bạn đọc