(Chinhphu.vn) - Ông Võ Văn Hùng, tỉnh Quảng Nam hỏi: Nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào lĩnh vực xây dựng và kinh doanh cảng biển cần điều kiện gì? Doanh nghiệp trong nước có được đầu tư kinh doanh cảng biển không? Cơ quan nào cấp phép đầu tư và hồ sơ gồm những gì?

Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời câu hỏi của ông Hùng như sau:

Theo quy định tại Điều 37 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư, lĩnh vực xây dựng và kinh doanh cảng biển quốc gia là dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư. Quy định này áp dụng chung cho cả nhà đầu tư nước ngoài và đầu tư trong nước.

Điều kiện với nhà đầu tư trong nước và nước ngoài

Theo quy định tại mục 6 Phụ lục III danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài (Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP nói trên), lĩnh vực xây dựng và vận hành cảng sông, cảng biển, cảng hàng không, sân bay thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

Theo quy định tại mục 11 Bản cam kết về mở cửa thị trường dịch vụ của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), nhà đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực này phải thông qua hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh; trong đó, tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài không quá 51%.

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 140/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics, nhà đầu tư hoạt động trong lĩnh vực này phải thông qua hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh; trong đó, tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài không quá 51%.

Đối với nhà đầu tư trong nước, lĩnh vực đầu tư hạ tầng xây dựng kinh doanh cảng được khuyến khích đầu tư nhưng phải đáp ứng một số quy định.

Cụ thể, việc đầu tư xây dựng cảng biển phải phù hợp với Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển theo quy định tại Điều 64 Bộ luật Hàng hải.

Đồng thời, nhà đầu tư trong nước phải đáp ứng được các điều kiện về năng lực chuyên môn, tài chính,... và được Thủ tướng Chính phủ chấp nhận chủ trương dự án.

Thẩm quyền cấp phép và hồ sơ

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định tại Điều 38 Nghị định 108/2006/NĐ-CP.

Đối với nhà đầu tư trong nước, thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 108/2006/NĐ-CP.

Về hồ sơ dự án, Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị ông Hùng liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi ông dự định đầu tư, là cơ quan quản lý trực tiếp tại địa phương để được hướng dẫn chi tiết việc hoàn thiện hồ sơ dự án theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có thông tin hướng dẫn công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Ban Bạn đọc