(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thu Hà (TP. HCM) muốn được biết quy định về việc hưởng chế độ thai sản khi nhận nuôi con nuôi.

Về vấn đề trên, Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết:

Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc được hưởng chế độ thai sản là người lao động nêu tại Khoản a, b, c và d, Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH như sau:

- Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên;

- Cán bộ, công chức, viên chức;

- Công nhân quốc phòng, công nhân công an;

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân.

Điều kiện, quyền lợi được hưởng

Điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với người lao động nhận nuôi con nuôi được quy định tại Điểm c, Khoản 1 và Khoản 2 Điều 28 Luật BHXH như sau: Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải có thời gian đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi nhận nuôi con nuôi.

Tại Điều 32 và Điều 34 Luật BHXH quy định:

- Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ bốn tháng tuổi.

- Mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

- Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

Thời gian hưởng chế độ thai sản tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Bên cạnh đó theo quy định tại Điều 35 Luật BHXH, người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi thì được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

Hồ sơ hưởng chế độ

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản của người lao động đang đóng BHXH gồm:

- Sổ BHXH của người lao động nhận nuôi con nuôi thể hiện đã đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi nhận nuôi con nuôi.

- Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con;

- Bản sao hồ sơ nhận con nuôi theo quy định của pháp luật;

- Giấy xác nhận của người sử dụng lao động về nghỉ việc để nuôi con nuôi.

Cơ quan BHXH và người sử dụng lao động có trách nhiệm giải quyết chế độ thai sản, theo quy định của Luật BHXH. 

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.