(Chinhphu.vn) - Ông Hoàng Văn Hiệp (bshiep2008@...) hỏi: Cán bộ y tế xã có được nghỉ chế độ phép năm theo quy định của Bộ luật Lao động không, nếu có thì áp dụng như thế nào?

Về vấn đề trên, Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Thời giờ nghỉ ngơi của cán bộ, công chức (trong đó có đối tượng là cán bộ, công chức phường xã) được quy định Điều 13 Luật Cán bộ, công chức  như sau: “Cán bộ, công chức được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ để giải quyết việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ, công chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì ngoài tiền lương còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng tiền lương cho những ngày không nghỉ”.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 10 Nghị định 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ thì cán bộ, công chức xã phường được nghỉ lễ, nghỉ hàng năm và nghỉ việc riêng theo quy định của Bộ luật Lao động.

Như vậy chế độ ngày nghỉ hàng năm (thường gọi là nghỉ phép năm) của cán bộ, công chức xã phường được áp dụng theo các quy định về thời giờ nghỉ ngơi tại Mục II , Chương VII Bộ luật Lao động.

Được trả lương cho những ngày không nghỉ phép

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 74, Điều 75 và Khoản 2 Điều 77 Bộ luật Lao động, thì NLĐ có 12 tháng làm việc tại một doanh nghiệp hoặc với một NSDLĐ thì được nghỉ hàng năm, hưởng nguyên lương theo số ngày như sau:

- 12 ngày làm việc, đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

- 14 ngày làm việc, đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt và đối với người dưới 18 tuổi;

- 16 ngày làm việc, đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt.

Số ngày nghỉ hàng năm được tăng thêm theo thâm niên làm việc tại một doanh nghiệp hoặc với một NSDLĐ, cứ 5 năm được nghỉ thêm một ngày.

NLĐ có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hàng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc và có thể được thanh toán bằng tiền.

Tại Điều 76 Bộ luật Lao động quy định như sau: NSDLĐ có quyền quy định lịch nghỉ hàng năm sau khi tham khảo ý kiến của Ban chấp hành công đoàn cơ sở và phải thông báo trước cho mọi người trong doanh nghiệp.

NLĐ có thể thoả thuận với NSDLĐ để nghỉ hàng năm thành nhiều lần. Người làm việc ở nơi xa xôi hẻo lánh, nếu có yêu cầu, được gộp số ngày nghỉ của hai năm để nghỉ một lần; nếu nghỉ gộp ba năm một lần thì phải được NSDLĐ đồng ý.

NLĐ do thôi việc hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm, thì được trả lương những ngày chưa nghỉ.

Trường hợp ông Hoàng Văn Hiệp hỏi về chế độ nghỉ phép cán bộ y tế xã, mặc dù ông không nêu rõ ông là công chức xã, hay viên chức y tế do cấp trên điều động về tuyến xã, hay là cán bộ y tế làm việc theo hợp đồng với UBND xã, nhưng chỉ cần ông làm việc theo một trong các trường hợp này, thì ông đều được hưởng chế độ ngày nghỉ phép hàng năm theo quy định tại Bộ luật lao động nêu trên.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.