Trang chủ » Văn bản mới

08:11, 19/06/2013

Nên làm rõ đối tượng hưởng phụ cấp thu hút

Góp ý Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 19/2013/NĐ-CP, một số công dân đề nghị làm rõ hơn đối tượng công tác tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút 70%.

TNXP là tổ chức kinh tế-xã hội đặc thù

17:09, 16/10/2009

Bộ Nội vụ đã chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, chính sách đối với thanh niên xung phong (TNXP) tham gia phát triển kinh tế - xã hội và trách nhiệm...

Tạo môi trường làm việc điện tử giữa cơ quan nhà nước với người dân và DN

15:34, 16/10/2009

Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước nhằm đảm bảo hạ tầng kỹ thuật phục vụ ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên quy...

Tiếp tục nỗ lực phục hồi tăng trưởng kinh tế

18:38, 14/10/2009

Chính phủ giao các Bộ, ngành nghiên cứu, đề xuất các giải pháp chính sách tiếp tục kích thích phục hồi tăng trưởng theo hướng tăng trưởng năm 2010 cao hơn năm 2009 và tạo cơ sở tăng...

Tạo khuôn khổ pháp lý cho việc kiểm soát các quy định về TTHC

18:36, 14/10/2009

Để đảm bảo mục tiêu và tính khả thi của Nghị định Kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC) sau khi được ban hành, một số nội dung chủ yếu trong Dự thảo Nghị định phải được xem...