(Chinhphu.vn) - Theo Nghị quyết của Quốc hội, Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) sẽ được lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài bắt đầu từ ngày 5/1/2015. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Bộ luật quan trọng này.
*Toàn văn Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.