Trang chủ » Văn bản nợ đọng

Khẩn trương khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản

15:29, 12/04/2019

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành liên quan khẩn trương khắc phục tình trạng nợ đọng các văn bản.

Soạn thảo văn bản quy định chi tiết 6 Luật

15:20, 12/01/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết 6 luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 4.

6 tháng đầu năm 2017 văn bản nợ đọng giảm so cùng kỳ

16:57, 03/07/2017

Theo Bộ Tư pháp, trong 6 tháng đầu năm 2017, số văn bản nợ ban hành là 15 văn bản, giảm 10 văn bản so với cùng kỳ năm 2016 (25 văn bản).

Quý I/2017 văn bản nợ đọng giảm so cùng kỳ

16:22, 04/04/2017

Bộ Tư pháp cho biết, trong Quý I/2017, số văn bản nợ ban hành còn 25 văn bản, giảm 15 văn bản so với cùng kỳ năm 2016 (nợ 40 văn bản).

Tháng 2/2017, số lượng văn bản ban hành thấp

14:02, 28/02/2017

Bộ Tư pháp cho biết, trong tháng 2/2017, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ chỉ ban hành được 06/97 văn bản; số nợ ban hành là 34 văn bản, giảm 12 văn...

Tháng 1/2017 phải ban hành 103 văn bản

10:18, 25/01/2017

Trong tháng 01/2017, các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 103 văn bản.

Phân công soạn thảo văn bản quy định chi tiết 5 luật, nghị quyết

15:56, 18/01/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo 10 văn bản quy định chi tiết 5 luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc...

Năm 2016 cơ bản khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản

16:35, 28/12/2016

Bộ Tư pháp cho biết, trong năm 2016, cơ bản các dự án luật, pháp lệnh đều được trình Quốc hội đúng thời hạn và bảo đảm chất lượng.

Lần đầu tiên Chính phủ không còn nợ đọng văn bản

13:05, 04/10/2016

Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng cho biết lần đầu tiên Chính phủ không còn nợ đọng văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, hiện chỉ còn 7 văn bản phải ban hành trước...

Khẩn trương ban hành 24 văn bản quy định chi tiết 8 Luật

16:48, 27/09/2016

Để khẩn trương khắc phục tình trạng nợ đọng, bảo đảm tiến độ ban hành 6 văn bản quy định chi tiết đối với 3 luật đã có hiệu lực và 18 văn bản quy định chi tiết...