(Chinhphu.vn) - Sáng 31/10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm “100 năm Cách mạng tháng Mười Nga và Chủ nghĩa xã hội hiện thực - giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại”. 
Tọa đàm “100 năm Cách mạng tháng Mười Nga và Chủ nghĩa xã hội hiện thực - giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại”. Ảnh:VGP/Nhật Nam
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương phát biểu: Cách đây tròn một thế kỷ - ngày 7/11/1917, thế giới chứng kiến một sự kiện trọng đại, đó là thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga, mở ra một trang sử mới hào hùng với sự ra đời của Nhà nước Xô Viết chuyên chính vô sản đầu tiên trong lịch sử loài người, đưa chủ nghĩa xã hội từ lý luận trở thành hiện thực. 

Lần đầu tiên trên thế giới, chính quyền đã từ trong tay thiểu số người bóc lột chuyển sang tay đa số người lao động bị bóc lột vươn lên làm chủ. Cách mạng tháng Mười thủ tiêu mọi hình thức bóc lột giai cấp và áp bức dân tộc, mở đường thắng lợi cho độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới.

Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười khẳng định bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Marx-Lenin, cung cấp những bài học lịch sử vô giá cho các cuộc cách mạng vì độc lập dân tộc và CNXH. Cách mạng tháng Mười Nga đã trở thành cái nôi nuôi dưỡng nhiệt huyết của lý tưởng cộng sản, châm ngòi cho những thắng lợi vang dội của các nước thuộc địa chống lại ách áp bức, bóc lột của thực dân, đế quốc. Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi đã đưa ánh sáng của học thuyết Marx-Lenin
đến với Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh và được truyền đến Việt Nam như một nguồn sáng chân lý rực rỡ, mở ra con đường cứu nước cho cả dân tộc, con đường cách mạng vô sản.

Thế kỷ XX gắn với Cách mạng tháng Mười Nga trở thành dấu ấn đậm nét trong lịch sử nhân loại. Khẳng định tầm vóc, giá trị to lớn của Cách mạng tháng Mười, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.

Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười Nga đã có tác động to lớn đến việc quyết định con đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mở ra một chương mới trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Xét về mặt lý luận và cả thực tiễn, Cách mạng Tháng Mười Nga đã có ảnh hưởng to lớn đối với con đường giải phóng dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam trong suốt thế kỷ XX và trong điều kiện hiện nay.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận những vấn đề: Tầm vóc, giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại của Cách mạng tháng Mười Nga đối với phong trào cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam; ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga và việc vận dụng chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với con đường đấu tranh giải phóng dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay, đặc biệt là những thành tựu, cơ hội và thách thức, bài học kinh nghiệm của Việt Nam sau hơn 30 năm đổi mới; ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười Nga đối với nhận thức chính trị, lý tưởng cách mạng và quá trình rèn luyện, phấn đấu, học tập, cống hiến của thanh niên, sinh viên Việt Nam trong thời đại ngày nay.
Nhật Nam