(Chinhphu.vn) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý việc tổ chức bảo tồn, phục dựng Lễ cưới truyền thống của dân tộc S'tiêng Bù Đek, xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.   

 
 Ảnh minh họa - Internet

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề nghị trong quá trình tổ chức phục dựng Lễ cưới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước chú ý chỉ đạo địa phương (xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh) tổ chức Lễ cưới đảm bảo diễn ra một cách tự nhiên, phản ánh sinh hoạt văn hóa cộng đồng, do đồng bào sinh sống tại ấp 8B chủ động tham gia và thụ hưởng những giá trị văn hóa do lễ hội mang lại một cách thiết thực, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm.

Chú ý phát huy vai trò của già làng, những người có uy tín, các nghệ nhân văn nghệ dân gian tham gia vào hoạt động của lễ cưới tại gia đình Ông Điểu Blía, kể cả trong hành lễ cũng như trong phần hội, tránh khiên cưỡng, áp đặt; Không mang nặng yếu tố thương mại hoặc lợi dụng lễ hội để hoạt động mê 2 tín dị đoan, rượu chè, cờ bạc và các tệ nạn xã hội khác trong đời sống xã hội, gây phản cảm và xa lạ với đồng bào dân tộc S'tiêng.

Đồng thời, nhằm phát huy tốt hiệu quả của việc bảo tồn, phục dựng Lễ hội nói chung, lễ cưới truyền thống nói riêng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước tham mưu UBND tỉnh triển khai các hoạt động nhằm gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, tăng cường đẩy mạnh việc xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, làm tốt hơn nữa việc bảo tồn, phát huy những giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào dân tộc S'tiêng nói riêng, đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh nói chung, góp phần tích cực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trong thời kỳ mới của đất nước.

Được biết, Lễ cưới truyền thống của dân tộc S'tiêng có ý nghĩa quan trọng với dân tộc S'tiêng (lễ cưới và lễ đạp tro). Lễ cưới phản ánh văn hóa truyền thống của cộng đồng dân cư, thể hiện văn hóa ứng xử cộng đồng, là dịp để cộng đồng, gia đình thắt chặt mối quan hệ họ hàng, láng giềng. Bên cạnh đó, lễ cưới cũng là dịp để người dân bảo tồn, trình diễn một số loại hình nghệ thuật truyền thống như hát đối đáp và trình diễn cồng chiêng (các giá trị văn hóa tiêu biểu của gia đình và cộng đồng).