(Chinhphu.vn) - Ngày 9/2, Bộ VHTT&DL và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPN) ký kết chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch” giai đoạn 2018-2022.
Lãnh đạo Bộ VHTT&DL và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ký kết chương trình phối hợp công tác. Ảnh: VGP/Nhật Nam

Lãnh đạo Bộ VHTT&DL và Hội LHPN Việt Nam thống nhất trong giai đoạn tới sẽ đẩy mạnh các hoạt động cả về chiều sâu lẫn chiều rộng. Theo đó, trong giai đoạn tiếp theo, hai bên sẽ phối hợp triển khai một số nội dung cụ thể.

Về lĩnh vực văn hóa, hai bên sẽ tổ chức các hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của từng dân tộc, từng vùng, miền trên địa bàn cả nước. Đặc biệt, tăng cường giao lưu với cấp hội cơ sở nhằm tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về văn hóa trong các lớp tập huấn, các buổi sinh hoạt của cấp hội.

Về lĩnh vực gia đình, hằng năm sẽ phối hợp tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Quốc tế Gia đình (15/5), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Thế giới xóa bỏ mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em (25/11). Phối hợp tổ chức triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, tập trung vào Đề án “Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020”.

Trong lĩnh vực thể thao, hai bên sẽ phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về thể dục thể thao cho cán bộ phụ trách công tác gia đình các cấp để tổ chức và đẩy mạnh phong trào tại cơ sở.

Cùng với đó là phối hợp triển khai Luật Trẻ em, Tháng Hành động vì trẻ em và tổ chức cho trẻ tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, luyện tập thể dục thể thao trong dịp hè hằng năm. Triển khai Kế hoạch phối hợp liên ngành về phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo.

Về du lịch, hai bên đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền chính sách, pháp luật về du lịch, bộ quy tắc ứng xử văn minh trong du lịch tới các thành viên của Hội Phụ nữ các cấp, góp phần nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng trong xây dựng và bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững, không ngừng nâng cao uy tín, thương hiệu và sức thu hút của du lịch Việt Nam. 

Đề xuất các cơ chế, chính sách liên quan đến việc thu hút phụ nữ tham gia vào các hoạt động du lịch. Nâng cao vai trò của Hội Phụ nữ các cấp trong việc phát triển các nghề truyền thống, bảo tồn và khôi phục các giá trị văn hóa truyền thống để phục vụ phát triển du lịch. Xây dựng một số mô hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa bản địa ở những địa bàn có tiềm năng, lợi thế  về các hoạt động du lịch. Thành lập và duy trì hoạt động các đội và các nữ hướng dẫn viên du lịch, nhằm nâng cao kiến thức, trách nhiệm, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Nhật Nam