(Chinhphu.vn) - Bộ VHTT&DL xác định, chuyển đổi số ngành VHTT&DL là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Đạo Cương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Thiện Tâm.
Phát biểu tại Hội nghị xây dựng Chương trình chuyển đổi số của ngành VHTT&DL, tổ chức vào ngày 26/11, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Đạo Cương cho biết, Bộ xác định chuyển đổi số ngành VHTT&DL là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong thời gian tới.

Chuyển đổi số không chỉ hướng tới các mục tiêu nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, nâng cao hiệu quả ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc Bộ, xây dựng Chính phủ điện tử tại Bộ… mà còn hướng tới mục tiêu cao hơn, đó là chuyển đổi số trong ngành VHTT&DL cùng với chương trình chuyển đổi số quốc gia nhằm mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực ra toàn cầu.

Như vậy, chuyển đổi số trong ngành VHTT&DL cần phải được tập trung, nghiên cứu, xây dựng và đưa ra các chỉ số cơ bản cụ thể để thực hiện trong giai đoạn tới.

Lãnh đạo Bộ VHTT&DL yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phải xác định nhiệm vụ chuyển đổi số tại lĩnh vực mình quản lý là một quá trình chuyển biến trong hoạt động của đơn vị, phải được xây dựng riêng hoặc lồng ghép nội dung trong chương trình, kế hoạch, đề án do đơn vị xây dựng suốt cả quá trình tham mưu và quản lý nhà nước.

Bộ VHTT&DL cũng giao Trung tâm Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ đã đề ra tại Quyết định số 749 về việc phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Hiện nay, Bộ VHTT&DL đã cung cấp 63 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên tổng số 95 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ. Tính đến cuối tháng 10 năm nay, có 4.432 hồ sơ được giải quyết qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt 50,6%.

Ngoài ra, Bộ VHTT&DL cũng đã hoàn thành kết nối liên thông và tích hợp cung cấp 32 dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt tỷ lệ 33,6%, hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao tích hợp 30% dịch vụ công với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Hệ thống Dịch vụ công của Bộ đã tích hợp với Cổng hỗ trợ thanh toán quốc gia PayGov và cung cấp giải pháp thanh toán phí, lệ phí trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Hệ thống Dịch vụ công đã kết nối với các hệ thống thông tin dùng chung bao gồm: Hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến, hệ thống của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thiện Tâm