(Chinhphu.vn) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cho phép Ban Quản lý các di tích trọng điểm tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật tại khu vực bãi cọc Yên Giang, phường Yên Giang và khu vực cánh đồng thuộc phường Hải Yến thuộc thị xã Quảng Yên từ ngày 15/10 đến 03/11/2013.

Diện tích khai quật là 200m², bao gồm: 100m² khu vực bãi cọc Yên Giang, 100m² khu vực cánh đồng thuộc phường Hải Yến. Bà Lê Thị Liên, Viện Khảo cổ học, chủ trì khai quật.

Trong thời gian thăm dò, khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố những kết luận khi chưa được cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa đồng ý.

Đồng thời, những hiện vật thu thập được trong quá trình thăm dò, khai quật giao cho Ban Quản lý các di tích trọng điểm tỉnh Quảng Ninh giữ gìn, bảo quản.

Sau khi kết thúc đợt thăm dò, khai quật, chậm nhất 3 tháng Ban Quản lý các di tích trọng điểm tỉnh Quảng Ninh và Viện Khảo cổ học phải có báo cáo sơ bộ và sau 1 năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.

Thanh Nhiên