(Chinhphu.vn) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang phối hợp với Viện khảo cổ học khai quật tại di chỉ Sính Suối Hồ, xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang từ ngày 3/9 đến 30/10.

Diện tích khai quật là 150m². Ông Nguyễn Trường Đông, Viện Khảo cổ học, phụ trách khai quật.

Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố những kết luận khi chưa được cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa đồng ý.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang giữ gìn, bảo quản. Khi bàn giao phải có biên bản giao nhận, tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc.

Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 3 tháng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang và Viện Khảo cổ học phải có báo cáo sơ bộ và sau 1 năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa. Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hoá. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật đúng quy định.

Thanh Hà