(Chinhphu.vn) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng khai quật tại di tích Cát Đồn, xã Xuân Đám, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, từ ngày 01-15/12/2013, với diện tích là 100m².

Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố những kết luận khi chưa được cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa đồng ý.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng giữ gìn, bảo quản; khi bàn giao phải có biên bản giao nhận, tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc.

Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 3 tháng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, phải có báo cáo sơ bộ và sau 1 năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa. Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.

Phương Bích