(Chinhphu.vn) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cho phép khai quật khảo cổ tại di tích Đông Sơn thuộc phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa và di chỉ Suối Ràng 2 (miếu Ông Chồn 2) thuộc xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

 Suối Ràng, Đồng Nai. Ảnh: Internet

Cụ thể, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật tại di tích Đông Sơn từ nay đến ngày 20/6/2016 trên diện tích 200m². Ông Lê Hải Đăng – Viện Khảo cổ học làm chủ trì khai quật.

Đồng thời, cho phép Bảo tàng tỉnh Đồng Nai phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Khảo cổ học, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ khai quật tại di chỉ Suối Ràng 2 (miếu Ông Chồn 2) từ nay đến ngày 15/6/2016 trên diện tích 300m² do ông Nguyễn Khánh Trung Kiên, Trung tâm Nghiên cứu Khảo cổ học, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ làm chủ trì khai quật.

Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Đồng Nai để giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa, Đồng Nai, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, Đồng Nai có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.  

Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 tháng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa và Viện Khảo cổ học; Bảo tàng tỉnh Đồng Nai và Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa. Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.

Minh Hoàng