(Chinhphu.vn) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Hội Khảo cổ học Việt Nam và Đại học Hàn Quốc khai quật khảo cổ tại di tích Luy Lâu, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh trong thời gian từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/3/2019, trên diện tích 150m².

 
Khu vực thành nội nhìn từ trên cao (cánh đồng) - Ảnh Internet

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cũng cho phép Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh khai quật khảo cổ tại khu vực thành nội của thành Luy Lâu, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh trong thời gian từ ngày 10/12/2018 đến ngày 31/01/2019, trên diện tích 20m².

Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật, Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 tháng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh và Hội Khảo cổ học Việt Nam phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa. Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.