(Chinhphu.vn) - Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã có văn bản gửi UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đề nghị kiểm tra và có báo cáo về việc xây dựng công trình “Hương nghiêm pháp đường” tại khu di tích thắng cảnh Hương Sơn.

Công trình “Hương nghiêm pháp đường”. Ảnh: internet
Ngày 10/11, Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã về kiểm tra hiện trạng xây dựng “Hương nghiêm pháp đường” tại khu di tích thắng cảnh Hương Sơn. Qua kiểm tra cho thấy công trình này được xây dựng phía bên phải chùa Thiên Trù thuộc khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, ngay tại khu vực bảo vệ cấp 1 của di tích, được xây dựng với quy mô lớn, cao 3 tầng, to hơn chùa Thiên Trù, không hài hòa với không gian tôn nghiêm của di tích. Hơn nữa, công trình được xây dựng mà không có hồ sơ xin phép xây dựng gửi các cơ quan có thẩm quyền như Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo Luật Di sản văn hóa, về nguyên tắc xây dựng là phải xin phép, có hồ sơ thỏa thuận với các cơ quan chuyên môn. Đây là di tích cấp quốc gia nên những công trình tu bổ, tôn tạo, xây dựng đều phải có thỏa thuận với cơ quan quản lý chuyên ngành mà cụ thể ở đây là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Điều 32 Luật sửa đổi bổ sung luật Di sản cũng nêu rõ: “Việc xây dựng công trình quy định tại khoản này (khu vực bảo vệ 1 và 2 của di tích) không được làm ảnh hưởng đến yếu tố gốc cấu thành di tích, cảnh quan thiên nhiên và môi trường - sinh thái của di tích”.

Do vậy, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức hướng dẫn các bộ phận trông coi di tích thực hiện nghiêm các quy định của Luật Di sản Văn hóa và hệ thống các văn bản liên quan trong việc quản lý bảo vệ, tu bổ và tôn tạo, phát huy giá trị di tích.

Sắp tới, Sở cũng sẽ thành lập đoàn kiểm tra đánh giá mức độ ảnh hưởng của công trình vi phạm trên và đưa ra hướng giải quyết phù hợp.

Phương Nhi