(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh Tây Ninh đã có văn bản gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành; các tổ chức Chính trị - xã hội tỉnh; UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội.
Ảnh minh họa

Hiện nay, tỉnh Tây Ninh có tổng cộng 37 lễ hội, trong đó có 22 lễ hội dân gian, 09 lễ hội tôn giáo, 06 lễ hội truyền thống cách mạng. Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động các lễ hội, đặc biệt các lễ hội xuân Canh Tý năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương trong việc tham mưu quản lý và tổ chức lễ hội; định hướng tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa giáo dục của lễ hội để nâng cao nhận thức, khơi dậy giá trị nhân văn, tốt đẹp của lễ hội, tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh tại các di tích và lễ hội, đảm bảo hoạt động lễ hội được tiến hành trang trọng, đúng nghi lễ truyền thống; loại bỏ hoặc thay thế những tập tục không còn phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, kích động bạo lực và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen phối hợp các sở, ngành liên quan thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức Hội xuân Núi Bà năm 2020. Kiên quyết không để các hành vi chen lấn, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc, dịch vụ đổi tiền có chênh lệch giá… diễn ra tại khu di tích. Yêu cầu các cơ sở kinh doanh thực hiện việc niêm yết giá đối với các dịch vụ, hàng hóa; đảm bảo việc bán đúng giá, không chèo kéo khách, không ép giá, không bán các đồ chơi mang tính bạo lực; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và các quy định của cơ quan chức năng; thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội.

Hướng dẫn Ban Quản lý các khu vực thờ tự trong Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen có phương án quản lý thùng công đức theo quy định. Không đưa các linh vật ngoại lai, hiện vật lạ không phù hợp với thuần phong, mỹ tục và văn hóa của Việt Nam vào khu di tích, khu thờ tự; đảm bảo tính nguyên trạng của di tích theo đúng luật Di sản văn hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức của du khách thực hiện các quy định của Nhà nước về tham gia và tổ chức lễ hội; tuyên truyền, giới thiệu về nguồn gốc của lễ hội, của Di tích lịch sử văn hóa - danh thắng núi Bà Đen nhằm đáp ứng nhu cầu tham gia lễ hội và tín ngưỡng của du khách.