(Chinhphu.vn) - Chiều 16/2, Bộ Văn hóa, Thể thao và  Du lịch đã phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về Biển, Đảo Việt Nam; Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới và kỷ niệm 65 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2012).

Các tác phẩm tham dự cần thể hiện rõ 3 chủ đề. Thứ nhất là đề tài Biển, Đảo Việt Nam, trong đó tập trung thể hiện vẻ đẹp, phản ánh đời sống của nhân dân vùng biển, đảo, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang, của những người tham gia hoạt động trên biển, tiềm năng của thiên nhiên và con người vùng biển, đảo; giữ gìn trật tự, an ninh trên biển, đảo; tinh thần bảo vệ chủ quyền biển, đảo, lòng tự hào dân tộc của mỗi người Việt Nam.

Thứ hai là đề tài Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới: phản ánh chân thực, sinh động nông thôn Việt Nam trong quá trình đổi mới và phát triển. Qua đó biểu dương người nông dân Việt Nam khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đột phá trong cách làm ăn mang lại hiệu quả kinh tế cao trong thời kỳ đổi mới…

Thư ba là đề tài kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh liệt sỹ: tập trung thể hiện phát huy truyền thống và  đạo lý của dân tộc Việt Nam “Uống nước nhớ  nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”; Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, toàn dân chăm sóc thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ…

Phó Cục trưởng Phụ trách Cục Văn hóa Cơ sở Trần Minh Chính cho biết, chủ đề tư tưởng cuộc thi sáng tác tranh cổ động lần này nhằm nâng cao tinh thần yêu nước, ý thức giữ gìn, bảo vệ chủ quyền, con người vùng biển, đảo Tổ quốc và toàn vẹn lãnh thổ; Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với gia đình liệt sỹ, thương binh… Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội từng bước hiện đại, xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc…

Ông Trần Minh Chính cũng cho biết, đối tượng dự thi là các họa sỹ chuyên nghiệp, không chuyên, công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Tác phẩm dự thi phải là những sáng tác trong thời gian gần đây, chưa gửi tham gia các cuộc thi khác, chưa được phổ biến dưới bất cứ hình thức nào; không hạn chế về màu sắc và hình thức thể hiện, khuyến khích các tác giả thể hiện tác phẩm trực tiếp bằng bút vẽ.

Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm dự thi là ngày 13/4/2012 đối với tranh Biển, Đảo Việt Nam và Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới và ngày 30/4/2012 đối với tranh 65 năm Ngày Thương binh liệt sỹ.

Các tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ: Phòng Quảng cáo và  Tuyên truyền (Cục Văn hóa Cơ sở - Bộ VHTTDL) 86A ngõ III Lê Văn Hưu, Hà Nội.

Mai Chi