(Chinhphu.vn) - Từ ngày 1/1/2017, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại Thông tư 260/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.

Ảnh minh họa

Thông tư quy định mức thu phí đối với tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tranh như sau: Đối với 10 tác phẩm đầu tiên mức phí 300.000 đồng/tác phẩm/lần thẩm định;từ tác phẩm thứ 11 tới tác phẩm thứ 49 mức phí 270.000 đồng/tác phẩm/lần thẩm định; từ tác phẩm thứ 50 trở đi mức phí 240.000 đồng/tác phẩm/lần thẩm định, tối đa không quá 15.000.000 đồng/lần thẩm định.

Đối với tác phẩm nhiếp ảnh, Thông tư nêu rõ: Mức thu phí đối với 10 tác phẩm đầu tiên là 100.000 đồng/tác phẩm/lần thẩm định; từ tác phẩm thứ 11 tới tác phẩm thứ 49, mức phí 90.000 đồng/tác phẩm/lần thẩm định; từ tác phẩm thứ 50 trở đi mức phí 80.000 đồng/tác phẩm/lần thẩm định.

Phí thẩm định đồ chơi trẻ em là 650.000 đồng/lần thẩm định.

Phí thẩm định máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng: Đối với 1 máy/lần thẩm định, mức thu 300.000 đồng/lần thẩm định; đối với từ 2 máy trở lên/lần thẩm định, mức thu 500.000 đồng/lần thẩm định.

Thẩm định thiết bị chuyên dùng cho trò chơi ở sòng bạc, mức phí là 500.000 đồng/sản phẩm/lần thẩm định.

Tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc thẩm định và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trường hợp tổ chức thu phí được khoán chi phí hoạt động theo quy định của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng biên chế và sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước, được để lại 90% tổng số tiền phí thu được, để trang trải chi phí phục vụ thẩm định, thu phí theo quy định. Số tiền phí còn lại (10%), tổ chức thu phí nộp vào ngân sách nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

Lan Phương