(Chinhphu.vn) - Ngày 20/3, Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ I (2014-2019).
Thiếu tướng, Nhạc sĩ An Thuyên được bầu là Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam.
Đến tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên; ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương; ông Hoàng Xuân Lương, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và gần 200 doanh nhân, doanh nghiệp hội viên trong cả nước.

Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam là tổ chức xã hội-nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nghiệp, công dân Việt Nam quan tâm đến văn hóa doanh nghiệp được thành lập theo Quyết định số 2179/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ.

Hiệp hội hoạt động nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết các doanh nghiệp, các công dân Việt Nam quan tâm đến văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh, phát huy yếu tố đạo đức nghề nghiệp gắn với trách nhiệm xã hội, tham gia các phong trào văn hóa-nghệ thuật, nâng cao đời sống tinh thần doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, giữ vai trò là cầu nối giữa hội viên với các cơ quan chức năng của Nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp được coi là mục đích của Hiệp hội.

Đại hội lần thứ I của Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam đã thống nhất bầu ra Ban thường vụ gồm: Chủ tịch là Nhạc sĩ, Thiếu tướng An Thuyên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nghệ thuật An Việt, cùng 5 Phó chủ tịch. Đại hội cũng đã đặt ra 3 mục tiêu, 4 nhiệm vụ, 6 chương trình hành động và đặc biệt ấn tượng với khẩu hiệu 9 chữ được đề ra trong đề cương hành động của Ban vận động Hiệp hội là “Văn hóa doanh nghiệp - Trường tồn dân tộc Việt”.

Theo Nhạc sĩ, Thiếu tướng An Thuyên, xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam sẽ không chỉ dừng lại ở việc xây dựng nên một “triết lý” trong kinh doanh mà hơn nữa, còn là việc xây dựng một “trường phái kinh doanh Việt Nam”, một việc làm cần thiết và có ý nghĩa chiến lược trong tiến trình hội nhập mạnh mẽ với thế giới. Vì vậy, Hiệp hội ra đời là nhu cầu tất yếu của xã hội.
Phương Vũ