(Chinhphu.vn) - Ngày 6/12, Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh chính thức đi vào hoạt động, tại địa chỉ 29 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ban chủ trì họp báo. Ảnh: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
Trước thực trạng tranh mạo danh tác giả, tranh sao chép không đúng quy định, tranh "nhái" phong cách tác phẩm, vi phạm bản quyền tác giả đang tác động xấu đến thị trường Mỹ thuật Việt Nam ở trong nước, quốc tế, nhu cầu cần có một đơn vị làm công tác “trọng tài”, giám định tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh trở thành một đòi hỏi bức thiết.

Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, họa sĩ Vi Kiến Thành cho biết: Sau một thời gian khuyến khích, vận động để các tổ chức, cá nhân, tổ chức phi chính phủ đứng ra thực hiện công tác giám định tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh như thông lệ quốc tế hiện nay nhưng không thành, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã đề xuất lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung thêm chức năng giám định tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh cho Trung tâm trực thuộc Cục.

Ngày 8/3/2018, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký quyết định về việc đổi tên Trung tâm Triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh thành Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh trực thuộc Cục.

Đến nay, sau 8 tháng chuẩn bị, Trung tâm đã chính thức đi vào hoạt động với hình thức dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu của đời sống mỹ thuật, nhiếp ảnh với đầy đủ các điều kiện.

Theo quy chế hoạt động, Trung tâm sẽ thực hiện giám định tác phẩm hội họa, đồ họa, điêu khắc, nghệ thuật sắp đặt và tác phẩm nhiếp ảnh. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng thực hiện giám định việc sao chép tác phẩm, xác định bản quyền tác giả, tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh.

Việc giám định của trung tâm thực hiện trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật, trung thực, khách quan, chính xác. Hoạt động giám định tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh là dịch vụ công theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Kết quả giám định là kết luận chuyên môn, về tác giả của tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh trong phạm vi nội dung được yêu cầu giám định.

Căn cứ vào kết quả giám định của Hội đồng và kết quả kiểm tra của kỹ thuật, công nghệ, Giám đốc Trung tâm sẽ trả lời bằng văn bản kết luận cho đơn vị yêu cầu giám định.

Để thực hiện tốt chức năng giám định, Trung tâm có Hội đồng giám định tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định thành lập gồm các chuyên gia chuyên ngành mỹ thuật, nhiếp ảnh, có kinh nghiệm hoạt động từ 10 năm trở lên, có uy tín, có khả năng giám định tác phẩm nghệ thuật.

Trước đó, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã ký hợp đồng hợp tác với Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) triển khai công tác phòng, chống tội phạm và giám định tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh. Cục cũng đã tiến hành khảo sát, học tập kinh nghiệm giám định tác phẩm mỹ thuật tại Hàn Quốc…

Cùng với việc ra mắt, Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh Trung tâm cũng công bố Quy trình thực hiện giám định tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh; Danh sách các hội đồng giám định tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh và bảng giá dịch vụ giám định tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh.

NH