(Chinhphu.vn) – Những năm gần đây, Thừa Thiên – Huế đẩy mạnh tu bổ nhiều công trình trọng điểm có giá trị văn hoá, lịch sử, nghệ thuật, kiến trúc tiêu biểu.

Đại nội Huế - Nguồn: Cổng TTĐT Thừa Thiên Huế

Điển hình là công trình hệ thống Trường Lang, tổng thể Lăng Đồng Khánh, Lăng Gia Long, Lăng Thiệu Trị, Cung Trường Sanh, nội thất Cung An Định, Hiển Đức Môn, Lầu Tứ Phương Vô Sự, 10 cổng ra vào Kinh thành Huế, Điện Long An..., khẳng định vị thế của trung tâm là một trong những đơn vị đi đầu trong cả nước về lĩnh vực bảo tồn, trùng tu, tôn tạo và chống xuống cấp di tích.

Bên cạnh các tài sản văn hoá vật thể, Thừa Thiên – Huế cũng quan tâm gìn giữ và bảo tồn các giá trị văn hoá phi vật thể. Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế đã sưu tầm, dàn dựng và biểu diễn trên dưới 40 bài nhạc lễ; nghiên cứu xây dựng nhiều điệu múa cung đình đặc sắc, tham gia nhiều Festival, liên hoan nghệ thuật trong và ngoài nước.

Thừa Thiên – Huế cũng tăng cường hợp tác với nước ngoài trong bảo tồn trùng tu di tích lịch sử, văn hóa, như  chương trình nghiên cứu di tích Huế và nghiên cứu phục nguyên Điện Cần Chánh phối hợp với Viện Di sản Đại học Waseda (Nhật Bản), Dự án bảo tồn Nhã nhạc do Chính phủ Nhật Bản tài trợ uỷ thác qua UNESCO, dự án bảo tồn phục hồi nội thất ở Cung An Định.

Sắp tới, các chuyên gia Hàn Quốc còn giúp Thừa Thiên - Huế phục chế 2 bộ nhạc cụ độc đáo đã thất truyền, như bộ bộ Biên chung (chuông đồng) và Biên khánh (bằng đá, phát ra tiếng khi gõ vào) thuộc hệ thống nhạc cụ trong Nhạc lễ triều Nguyễn...

Yên Hòa