(Chinhphu.vn) - Lễ tế Xã Tắc với tính chất một lễ hội cung đình cũng đã được nghiên cứu và phục hồi thành công, trở thành một nghi lễ văn hóa độc đáo ở Thừa Thiên Huế rất hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Lễ tế Xã tắc

Lễ tế Xã Tắc năm 2011 sẽ được tổ chức từ 18 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 20/3  (tức ngày 16/2 Âm lịch).

Ông Phùng Phu Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, Lễ tế Xã Tắc tiếp tục tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam, sẽ có những loại hình như nhã nhạc, múa cung đình cùng với những nghi lễ, trang phục truyền thống cung đình Huế xưa.

Lễ tế Xã Tắc là một nghi lễ truyền thống quan trọng ở Việt Nam nhằm cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhân dân no ấm.

Đàn Xã Tắc được vương triều Nguyễn xây dựng vào năm 1806 dưới thời Gia Long, nằm trong phạm vi Kinh thành. Đây là nơi nhà vua cúng tế Xã (thần Đất) và Tắc (thần Lúa).

Theo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, đàn Xã Tắc có diện tích 6ha, nằm giữa 4 con đường hiện nay là Ngô Thời Nhiệm, Trần Nguyên Hãn, Trần Nguyên Đán và Nguyễn Cư Trinh. Đó là chưa kể hồ Xã Tắc cạnh đường Ngô Thời Nhiệm và tấm bình phong nằm phía Nam đường Trần Nguyên Hãn...

Trải qua thời gian cùng các biến động lịch sử, chỉ duy nhất tại Cố đô Huế hiện nay còn bảo tồn được đàn tế Xã Tắc bên trong kinh thành Huế.

Theo ông Phùng Phu, công tác bảo tồn, trùng tu, tôn tạo chống xuống cấp di tích được xem là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Với tinh thần đó công tác tu bổ di tích được tiến hành ngày càng chuyên nghiệp, bài bản, tuân thủ nghiêm túc Công ước quốc tế về bảo tồn di tích..

Lễ tế Xã Tắc với tính chất một lễ hội cung đình cũng đã được nghiên cứu và phục hồi thành công, trở thành một nghi lễ văn hóa độc đáo ở Thừa Thiên Huế rất hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Năm 2010 Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã quảng bá, giới thiệu hình ảnh di sản Huế đến với bạn bè trong nước và quốc tế với nhiều hình thức, đã phục vụ được 1.873.604 lượt khách tham quan. Trong đó, khách quốc tế 839.953 lượt, khách trong nước 1.033.651 lượt. Tổng thu ngân sách cả năm 2010 đạt gần 84 tỷ đồng.

Anh Thư