(Chinhphu.vn) – Hôm nay 19/5, lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học, nghệ thuật lần thứ IV và danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân lần thứ VII được tổ chức trọng thể tại Hà Nội.  Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự lễ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Giải thưởng Hồ Chí Minh cho Nhạc sĩ Phạm Tuyên tác giả ca khúc "Như có Bác trong ngày vui đại thắng", "Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng" - Ảnh VNN

Giải thưởng Hồ Chí Minh lần này được trao cho 12 tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình về văn học, nghệ thuật đặc biệt xuất sắc, có giá trị cao về văn học, nghệ thuật, có tác dụng lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nền văn học, nghệ thuật.

Trong đó, lĩnh vực âm nhạc có 2 cụm tác phẩm của nhạc sĩ Mai Văn Chung và nhạc sĩ Phạm Tuyên; lĩnh vực sân khấu gồm 3 cụm tác phẩm của Nghệ sĩ Nhân dân, đạo diễn Nguyễn Đình Nghi, Dương Ngọc Đức, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Xuân Kim; lĩnh vực văn học gồm 7 cụm tác phẩm của Phạm Tiến Duật, Hoàng Tích Chỉ, Đinh Trọng Đoàn (Ma Văn Kháng), Nguyễn Hữu Thỉnh (nhà thơ Hữu Thỉnh), Nguyễn Thế Xương (Hồ Phương), Chu Bá Bình (Đỗ Chu), Dương Ngọc Huy…

Trong số 12 tác giả đoạt Giải thưởng Hồ Chí Minh năm nay có 5 tác giả đã qua đời.

Danh hiệu NSND được trao tặng cho 74 nghệ sĩ trong đó có nhiều cái tên quen thuộc với công chúng như diễn viên Bùi Bài Bình, Hoàng Cúc, Kim Cương, Ngọc Giàu, Minh Hòa, Lệ Thủy, Hồng Vân, đạo diễn Đào Bá Sơn, Lý Huỳnh…

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các nghệ sĩ nhận danh hiệu NSND - Ảnh VNN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng các văn nghệ sĩ được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh và danh hiệu NSND.

Chủ tịch nước nhấn mạnh vai trò của văn học nghệ thuật cũng như sự đóng góp của giới văn nghệ sĩ đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời , khẳng định, Đảng và Nhà nước tạo mọi điều kiện thuận lợi để văn học và nghệ thuật phát triển mạnh mẽ, nâng cao chất lượng toàn diện nền văn học nghệ thuật Việt Nam, xây dựng và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ, củng cố đổi mới các hội văn học nghệ thuật ở Trung ương và các địa phương, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong thời kỳ mới.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, quá trình xét chọn các giải thưởng, danh hiệu, Bộ đã chỉ đạo chặt chẽ công tác xét tặng trên tinh thần đổi mới, cải tiến các khâu thẩm định, đánh giá, kiểm tra chéo hồ sơ, công khai trên các phương tiện truyền thông…

Năm nay, phần thưởng cho Giải thưởng Hồ Chí Minh là 200 triệu đồng, danh hiệu NSND tính theo mức lương cơ bản theo quy định của Luật Thi đua khen thưởng. Giải thưởng Hồ Chí Minh được xét tặng 5 năm một lần, danh hiệu NSND được xét tặng 2 năm một lần.

Lam Chi