(Chinhphu.vn) - Ngày 8/9 tại TP. Hội An, Bộ VHTT&DL, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo quốc tế “Vai trò cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới qua thực tiễn Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn”.

Ảnh: VGP/Lưu Hương
Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng: Di sản văn hóa không chỉ là những tài sản vô giá của mỗi quốc gia, dân tộc mà còn là những tài sản chung của nhân loại.

Việc bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa ở Việt Nam nói chung và Quảng Nam nói riêng luôn được đông đảo các tầng lớp cộng đồng nhân dân tự nguyện tham gia một cách tích cực bằng nhiều hình thức sáng tạo phong phú.

Từ nhiều năm nay, mặc dù có nhiều khó khăn, việc bảo vệ và phát huy các Di sản văn hóa thế giới Hội An và Mỹ Sơn luôn được coi trọng.

Tỉnh Quảng Nam luôn nhận thức rằng, sự ủng hộ, giúp đỡ về kinh nghiệm quản lý, đào tạo cán bộ, thiết bị, vật tư và tài chính của cộng đồng quốc tế trong thời gian qua đã có những tác dụng thiết thực trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy các giá trị di sản; tạo điều kiện để Quảng Nam tiến hành các hoạt động có hiệu quả vào sự nghiệp bảo tồn và phát huy những di sản chung của nhân loại.

Những năm qua, tỉnh cũng đã có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi về các mặt chính sách cho các hoạt động nghiên cứu, bảo vệ và phát huy các di sản; huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội, các tổ chức kinh tế và đông đảo nhân dân.

“Bên cạnh sự ủng hộ của UNESCO và các tổ chức quốc tế, việc bảo vệ và phát huy các Di sản văn hóa ở Quảng Nam còn được sự giúp đỡ, ủng hộ của các tổ chức Chính phủ và phi Chính phủ các nước như: Ấn Độ, Ba Lan, Thụy Điển, Nhật Bản, Đức, Pháp, Hoa Kỳ. Tổ chức JICA, Trường Đại học Nữ Chiêu Hòa (Nhật Bản) và nhiều tổ chức phi chính phủ khác đã giúp đỡ, hợp tác, hỗ trợ tỉnh Quảng Nam trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị phố cổ Hội An. Những hiệu quả bước đầu của các dự án hợp tác đã góp phần quan trọng nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ di sản”, ông Lê Văn Thanh chia sẻ.

Khu đền tháp Mỹ Sơn- Di sản văn hoá thế giới - Ảnh: VGP/Lưu Hương

Ông Michael Goft, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam bày tỏ sự đồng tình chủ trương và quan điểm bảo tồn và phát huy giá trị di sản của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam; đồng thời cũng đặt ra một số yêu cầu trong việc phát huy vai trò của cộng đồng tham gia bảo tồn, phát huy giá trị di sản tại Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn cũng như tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm.

Kinh nghiệm của Quảng Nam trong 20 năm qua đang được cộng đồng thế giới ghi nhận và phát huy. Nhiều chính sách của tỉnh đã đi vào cuộc sống, tác động trực tiếp đến đời sống của người dân tại Khu đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn hay tại Cù Lao Chàm.

“Quảng Nam đã thực sự hiểu và tạo điều kiện để cộng đồng dân cư và du khách khi đến đây đều có trách nhiệm bảo tồn, phát huy di sản gắn với quyền lợi được thụ hưởng các giá trị di sản mang lại. Điều đó đã góp phần đưa thương hiệu của Hội An, Mỹ Sơn, Cù Lao Chàm lan tỏa ngày càng rộng rãi, phổ biến trên toàn cầu”, Ông Michael Goft cho biết.

Lưu Hương