(Chinhphu.vn) – Các văn nghệ sĩ, báo chí quân đội sẽ sáng tác văn học nghệ thuật, báo chí ngợi ca lực lượng phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Nhằm cổ vũ, động viên tinh thần các y sĩ, bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước đang có nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, chung tay quyết tâm phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) đề nghị đơn vị thường trực các chuyên ngành văn học nghệ thuật, báo chí quân đội tổ chức vận động các văn nghệ sĩ, nhà báo viết bài, sáng tác nghệ thuật.

Nội dung cuộc vận động tập trung đề tài: Phản ánh tinh thần “chống dịch như chống giặc” của Chính phủ; ngợi ca, khai thác tuyên truyền những việc làm hiệu quả, những tấm gương sáng của các y sĩ, bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước trong tham gia phòng, chống dịch tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Cục Tuyên huấn cũng đề nghị trong quá trình sáng tác, thâm nhập viết bài, tác giả, đơn vị bảo đảm các biện pháp an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Nhật Nam