(Chinhphu.vn) - Bộ Văn hóa,  Thể thao và Du lịch đã quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với 7 di tích kiến trúc nghệ thuật, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh tại tỉnh Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Dương và Hải Phòng.

Núi Mằn, tỉnh Quảng Ninh

Cụ thể, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với di tích kiến trúc nghệ thuật Mộ và Đền thờ Bùi Đăng Châu xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên; di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Phán Thủy xã Song Mai, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên; di tích lịch sử Đền Quan Đại xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh; danh lam thắng cảnh núi Mằn xã Thống Nhất, xã Đồng Lâm, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.

Đồng thời, xếp hạng quốc gia đối với di tích lịch sử Mộ và Đền thờ nữ Tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ phường Văn An, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương; di tích lịch sử Đền thờ Khúc Thừa Dụ xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Di tích lịch sử Đình Hoàng Châu xã Hoàng Châu, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng cũng được xếp hạng di tích quốc gia đợt này.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Vân Trang