Trang chủ » Quốc tế » Việt Nam - ASEAN


11:16, 05/12/2020

Thiết lập hệ thống thông tin thống kê về phát...

Trên cương vị Chủ tịch ASEAN về Thống kê, Thống kê Việt Nam đăng cai thực hiện sáng kiến “Thiết lập hệ thống thông tin thống kê về phát triển bền vững của ASEAN” với mục tiêu thiết lập thông tin cơ bản về phát triển bền vững trong khu vực và cũng là công cụ hỗ trợ theo dõi, giám sát và đánh giá về tiến độ đạt được các mục tiêu phát triển bền vững trong khu vực ASEAN.

Đối thoại ASEAN-Hoa Kỳ lần thứ 23

18:44, 06/05/2010

Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, với vai trò là nước điều phối quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ giai đoạn 2009-2012, Philippines sẽ tổ chức cuộc đối thoại lần thứ 23 giữa hai bên từ ngày 6-8/5.

Thành lập cơ chế bảo lãnh tín dụng và đầu tư ASEAN+3

10:16, 06/05/2010

Với mức cam kết đóng góp của Việt Nam là 1,1 triệu USD, các doanh nghiệp Việt Nam có quyền được nhận bảo lãnh tín dụng từ Cơ chế bảo lãnh tín dụng và đầu tư ASEAN+3 với...

Việt Nam ủng hộ việc loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân

15:37, 05/05/2010

(Chinhphu.vn)- Việt Nam và ASEAN ủng hộ tăng cường các nỗ lực tập thể nhằm hủy bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân, không phổ biến hạt nhân và hủy bỏ tất cả các loại vũ khí giết người hàng...

Tăng cường hợp tác quốc phòng vì ổn định và phát triển

16:27, 04/05/2010

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 4 (ADMM-4) với chủ đề “Tăng cường hợp tác quốc phòng vì một khu vực ổn định và phát triển” sẽ diễn ra tại Hà Nội từ...

Việt Nam đóng góp tích cực tại Hội nghị ASLOM 13

09:10, 03/05/2010

(Chinhphu.vn)- Tại Hội nghị quan chức pháp luật cao cấp các nước ASEAN lần thứ 13 (ASLOM 13) tổ chức ở Indonesia, Đoàn Việt Nam đã trình bày Báo cáo tiến độ triển khai Sáng kiến về tăng cường tương...

Hội nghị cấp cao ASEAN 16 ghi dấu ấn nước chủ nhà

17:48, 29/04/2010

(Chinhphu.vn) –Hội nghị cấp cao ASEAN 16 đã được tổ chức thành công, ghi dấu ấn của nước chủ nhà Việt Nam, gây được ấn tượng với các đoàn tham dự.

Bước chuẩn bị quan trọng cho Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN

11:25, 29/04/2010

(Chinhphu.vn)- Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao các nước ASEAN lần thứ 4 (ADSOM – 4) đã tích cực thảo luận và thống nhất nhiều vấn đề quan trọng chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng...

ASEAN-Trung Quốc xây dựng Chương trình Hành động giai đoạn 2011-2015

17:35, 27/04/2010

Các nước ASEAN và Trung Quốc thỏa thuận sẽ nhanh chóng hoàn tất việc xây dựng Chương trình Hành động giai đoạn 2011-2015 nhằm thực hiện Tuyên bố chung về Đối tác Chiến lược ASEAN-Trung Quốc

Hội nghị các quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN lần thứ 4 tại Hà Nội

16:14, 22/04/2010

Hội nghị các quan chức quốc phòng cấp cao các nước ASEAN lần thứ 4 (ADSOM-4) sẽ diễn ra từ ngày 27-29/4 tại Hà Nội.

Hội nghị các cơ quan nghiên cứu quốc phòng – an ninh ASEAN

10:18, 21/04/2010

(Chinhphu.vn)- Học giả các Viện nghiên cứu quốc phòng – an ninh ASEAN tập trung thảo luận những vấn đề liên quan đến đường lối, chính sách quốc phòng-an ninh của mỗi nước và của Hiệp hội.