(Chinhphu.vn) - Ban Thư ký ASEAN ngày 16/6 cho biết Ban Cố vấn cho các DN vừa và nhỏ (SME) đã được các nước thành viên nhất trí thành lập.

Ban Cố vấn SME sẽ chịu trách nhiệm nghiên cứu và đưa ra chiến lược phát triển cho các DN vừa và nhỏ; tư vấn thực hiện các chiến lược này cho các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và định hướng những vấn đề ưu tiên cho Nhóm công tác SME của ASEAN.

Dự kiến, quyết định cuối cùng về việc thành lập cũng như cách thức hoạt động của Ban Cố vấn SME sẽ được đưa ra tại cuộc họp của các đại diện khu vực tư nhân 10 nước ASEAN chuẩn bị diễn ra ở Singapore.

Phát biểu về quyết định này, Phó Tổng Thư ký ASEAN Pushpanathan Sundram cho rằng việc thành lập Ban Cố vấn SME đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong việc nâng cao vị thế cũng như tìm kiếm các cách thức toàn diện nhằm thúc đẩy sự phát triển của các DN vừa và nhỏ.

Ban Cố vấn sẽ hoạt động trên tinh thần coi các DN vừa và nhỏ là một động lực phát triển mới cho sự tăng trưởng kinh tế hài hòa trong khu vực.

Đức Linh