(Chinhphu.vn) - Ngày 22/1 tại Jakarta (Indonesia), Hiệp ước ASEAN về chống khủng bố (ACCT) đã được tất cả 10 nước thành viên thông qua.

Hiệp ước về chống khủng bố được các nhà lãnh đạo ASEAN ký năm 2007. Đây là một thành tựu quan trọng trong nỗ lực chống khủng bố của các nước trong Hiệp hội vì ACCT như một hiệp định khung cho quá trình hợp tác nhằm chống lại, ngăn chặn và tiễu trừ khủng bố cũng như tăng cường hợp tác chống khủng bố trong khu vực. ACCT làm tăng vai trò chiến lược của khu vực trong chiến lược chống khủng bố toàn cầu.

Hiệp ước này có hiệu lực 30 ngày sau khi nước thành viên thứ 6 của ASEAN trình văn kiện thông qua lên Tổng Thư ký ASEAN.

Brunei là nước thứ 6 trong ASEAN thông qua Hiệp ước này vào ngày 28/4/2011 và ACCT có hiệu lực từ ngày 27/5/2011.

Malaysia là nước thứ 10 trình văn kiện thông qua ACCT lên Tổng Thư ký ASEAN vào ngày 11/1/2013./.

Ngọc Ánh