(Chinhphu.vn) - Những thuận lợi cơ bản như gần gũi về địa lý, quan hệ lịch sử tốt đẹp giữa các nước, mối giao lưu kinh tế thương mại ngày càng tăng thông qua Khu vực mậu dịch tự do giữa ASEAN và Trung Quốc... sẽ là nền tảng quan trọng và thuận lợi cơ bản cho việc gia tăng kết nối hơn nữa giữa hai bên.

Trong các ngày 5-6/7 tại Nha Trang, Khánh Hòa, các hội thảo về “Tăng cường kết nối giữa ASEAN và Trung Quốc”; “Củng cố hợp tác ASEAN-Trung Quốc trong lĩnh vực an ninh phi truyền thống” đã được tổ chức. Tham gia các hội thảo có quan chức chính phủ và các nhà nghiên cứu của 10 nước ASEAN, Trung Quốc và Ban Thư ký ASEAN.

Đây là một trong nhiều hoạt động do Việt Nam, với vai trò điều phối quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc, đăng cai tổ chức để kỷ niệm 20 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc (1991-2011).

Các đại biểu chia sẻ ý nghĩa và tầm quan trọng của Kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN được các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua tháng 10/2010 đối với tiến trình liên kết và xây dựng Cộng đồng ASEAN, tạo tiền đề vật chất quan trọng cho việc mở rộng kết nối giữa ASEAN và các nước đối tác, cũng như liên kết kinh tế ở Đông Á.

Các đại biểu chia sẻ đánh giá rằng những thuận lợi cơ bản như gần gũi về địa lý, quan hệ lịch sử tốt đẹp giữa các nước, mối giao lưu kinh tế thương mại ngày càng tăng thông qua Khu vực mậu dịch tự do giữa ASEAN và Trung Quốc… sẽ là nền tảng quan trọng và thuận lợi cơ bản cho việc gia tăng kết nối hơn nữa giữa hai bên.

Đồng thời, các đại biểu cũng thảo luận phương hướng và biện pháp để ASEAN và Trung Quốc hợp tác thực hiện thành công Kế hoạch tổng thể và kết nối giữa hai bên tập trung vào phát triển hạ tầng giao thông, hệ thống cảng biển, vận tải biển, hàng không, công nghệ thông tin, giao lưu nhân dân…

Gia tăng kết nối sẽ đem lại nhiều kết quả tích cực, đóng góp cho phát triển ngày càng sâu rộng quan hệ đối tác chiến lược, tăng cường hiểu biết và tin cậy giữa ASEAN và Trung Quốc, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực.

Bên cạnh những thuận lợi và cơ hội từ gia tăng kết nối, các đại biểu cũng thảo luận về những thách thức an ninh phi truyền thống có liên quan và các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc về các lĩnh vực này như phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, buôn người, di cư bất hợp pháp, buôn lậu ma túy, rửa tiền, biến đổi khí hậu, thiên tai, an ninh năng lượng, lương thực và nguồn nước, an ninh biển…

Tại các hội thảo, đại biểu Trung Quốc khẳng định chủ trương của Chính phủ Trung Quốc coi trọng quan hệ với ASEAN, tiếp tục hỗ trợ ASEAN thực hiện thành công Kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN và sẽ cùng ASEAN nghiên cứu các hình thức nhằm thu hút đầu tư của tư nhân cho phát triển hạ tầng cứng và mềm, hỗ trợ nâng cao năng lực, phát triển nguồn nhân lực, hợp tác khoa học-công nghệ…/.

Anh Huy