(Chinhphu.vn) - Tối 24/1 tại Vientiane, Lào, Diễn đàn Du lịch ASEAN đã bế mạc sau nhiều hoạt động sôi nổi diễn ra trong 1 tuần lễ.

Với chủ đề “ASEAN tay trong tay chinh phục tương lai”, Diễn đàn đã tổ chức nhiều hoạt động quan trọng như, hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN+3 (Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc), Hội nghị Bộ trưởng Du lịch Tiểu vùng Mêcông mở rộng (GMS), Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN + Ấn Độ, Hội nghị ASEAN + Nga,  hội chợ Triển lãm du lịch ASEAN và nhiều hoạt động quan trọng khác.

Đây là cơ sở để tăng cường và phát triển các kế hoạch hợp tác trong ngành du lịch và quảng bá hình ảnh ASEAN với bạn bè quốc tế, hướng tới xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN năm 2015.   

Mai Hằng