(Chinhphu.vn) -  Như tin đã đưa, trong ngày 6/4 đã diễn ra cuộc họp trù bị các quan chức cấp cao kinh tế ASEAN (SEOM) nhằm chuẩn bị cho hội nghị cấp Bộ trưởng Kinh tế và Hội nghị Cộng đồng Kinh tế diễn ra vào chiều 7/4.

Các quan chức cấp cao kinh tế ASEAN - Ảnh Chinhphu.vn

Các quan chức đã rà soát lại tiến trình thực hiện Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN, trong đó có 12 lĩnh vực hợp tác chuyên ngành về kinh tế, nông nghiệp, năng lượng, tài chính, du lịch…; đánh giá lại khả năng thực hiện các cam kết của các thành viên ASEAN.

Đặc biệt, các quan chức cấp cao kinh tế cũng thảo luận định hướng xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN trong giai đoạn mới khi các nền kinh tế trên thế giới đang vượt qua khủng hoảng và hướng tới giai đoạn phát triển bền vững.

Cuộc họp không chỉ thảo luận các biện pháp thuần túy mang tính kinh tế mà còn có cái nhìn mới về phát triển bền vững như liên kết thương mại và môi trường, thu hẹp khoảng cách phát triển, gia tăng sự tham gia của các doanh nghiệp.

Những biện pháp này nằm trong định hướng của ASEAN về duy trì tăng trưởng bền vững, ông Lê Quang Lân, Trưởng SEOM Việt Nam cho biết tại cuộc họp báo sau cuộc họp trù bị.

Các nước ASEAN cũng mong muốn đẩy mạnh thực hiện các Hiệp định thương mại song phương (FTA) với các đối tác bên ngoài nhằm mang lợi ích của các Hiệp định này đến với cộng đồng doanh nghiệp.

Nhằm quảng bá lợi ích, kết quả hội nhập kinh tế đến với doanh nghiệp, ASEAN đã xây dựng và đang nỗ lực triển khai Chương trình truyền thông về Cộng đồng Kinh tế ASEAN được đưa ra năm 2007, đồng thời mở rộng các kênh đối thoại giữa chính phủ và các doanh nghiệp.

Ở Việt Nam, bênh cạnh việc triển khai Chương trình truyền thông chung của khối, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình truyền thông quốc gia do Bộ Công Thương chủ trì thực hiện trong năm 2010 và các năm tiếp theo.

Theo ông Lân, ASEAN đã đạt được bước tiến quan trọng trong thương mại hàng hóa, đầu tư, dịch vụ tuy nhiên các nước cần có đánh giá cụ thể đối với từng lĩnh vực hợp tác chuyên ngành để đảm bảo thực hiện thành công lộ trình xây dựng Cộng đồng Kinh tế.

Cũng theo ông Lân, hai đóng góp của Việt Nam cho việc xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN là đưa ra định hướng về phát triển bền vững sau khủng hoảng và thúc đẩy vai trò của doanh nghiệp trong việc xây dựng trụ cột này.

Hải Minh-Xuân Hồng

Ảnh: Nhật Bắc