(Chinhphu.vn) - Hài hoà hoá các thủ tục là một trong những nhiệm vụ đang được ASEAN triển khai mạnh mẽ nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng một Cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 19 (AEM 19) đang diễn ra tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo giới về vấn đề này.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú, hài hoà hoá thủ tục giữa các nước thành viên ASEAN là vấn đề rất cần thiết nhưng đồng thời cũng là một khó khăn lớn vì các nước thành viên rất khác nhau về nền tảng chính trị, văn hoá, xã hội, xuất phát điểm…

“Cho đến nay, trình độ phát triển giữa các nước ASEAN vẫn rất khác nhau, đặc biệt giữa nhóm ASEAN 6 (Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, Brunei, Thái Lan) và các thành viên gia nhập sau này, trong đó có Việt Nam,” Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú nói.

Tuy nhiên, trong những năm qua, ASEAN đã làm được nhiều việc đáng kể, thể hiện trên bốn lĩnh vực: Hải quan; quy chuẩn, quy tắc; tiêu chuẩn sản phẩm và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cụ thể, trong lĩnh vực thủ tục hải quan, năm 2012, ASEAN đã ký một Hiệp định mới về hải quan thay thế cho Hiệp định có từ năm 2007. Các nước ASEAN đang tích cực thực hiện sáng kiến cơ chế hải quan một cửa tại từng nước để tiến tới hình thành cơ chế hải quan một cửa ASEAN (ASW), tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh và thương mại giữa các doanh nghiệp ASEAN. Bên cạnh đó, các nước ASEAN cũng đã xây dựng chiến lược Hải quan chung cho giai đoạn 2011-2015.

Thứ hai, ASEAN đã đạt được một số tiến bộ quan trọng về hài hoà các quy chuẩn, quy tắc và thủ tục. Thời gian qua, các nước thành viên ASEAN đang tiến hành thí điểm sáng kiến tự chứng nhận xuất xứ của doanh nghiệp trong phạm vi quốc gia của mình để rút kinh nghiệm và tự hoàn thiện thể chế trong nước, từng bước xây dựng thể chế phối hợp giữa các nước trong ASEAN.

Về tiêu chuẩn sản phẩm, các nước thành viên ASEAN đã ký kết các thoả thuận công nhận lẫn nhau nhằm cố gắng hài hoà tiêu chuẩn 12 nhóm sản phẩm ưu tiên, bao gồm điện và điện tử, dược phẩm, sản phẩm nông nghiệp, ô tô... Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyên Cẩm Tú cho biết, các nước ASEAN cũng đã xây dựng một quy chế quản lý chung đối với các sản phẩm trong lĩnh vực mỹ phẩm, hàng điện tử và bắt đầu mở rộng sang những lĩnh vực mới như y tế, thuốc cổ truyền dân tộc, dinh dưỡng bổ sung…

Cuối cùng, theo Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú, ASEAN rất quan tâm đến việc hài hoà thủ tục liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm, thể hiện bằng việc xây dựng và tích cực triển khai một Chương trình hành động chung cho giai đoạn 2011-2015.

Hoàng Hạnh