(Chinhphu.vn) - Hội nghị quan chức cao cấp về thanh niên ASEAN lần thứ 5 (SOMY) khai mạc hôm nay (25/10) tại Hà Nội thảo luận việc tăng cường sự tham gia và trách nhiệm của thanh niên trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Thanh niên chung tay xây dựng Cộng đồng ASEAN

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết đây là các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác thanh niên ASEAN và ASEAN+3 nhằm đánh giá kết quả hợp tác trong lĩnh vực thanh niên đã triển khai trong thời gian qua, xem xét và thông qua chương trình hợp tác trong thời gian tiếp theo.

Hội nghị tập trung rà soát việc thực hiện và xem xét các lĩnh vực liên quan tới thanh niên trong Chương trình hành động cơ bản của Cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN, gồm phát triển nguồn nhân lực, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao nhận thức của thanh niên về ASEAN, tăng cường sự tham gia và trách nhiệm của thanh niên trong việc xây dựng cộng đồng ASEAN.

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ xem xét một số nghị quyết liên quan tới thanh niên được đề ra trong các Hội nghị Cấp cao ASEAN, ASEAN+3, đánh giá tình hình hợp tác thanh niên ASEAN, ASEAN+3; xem xét các chương trình, dự án hợp tác đã và đang triển khai, bàn bạc về việc chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN, ASEAN+3 sẽ diễn ra tại Việt Nam năm 2011.

Hội nghị cũng dành thời gian xem xét một số dự án, chương trình cụ thể như Chương trình phát triển Lãnh đạo trẻ ASEAN, Giải thưởng trao cho 10 tổ chức thanh niên xuất sắc trong ASEAN, Đề án thành lập Quỹ Chương trình Thanh niên ASEAN...

Hội nghị diễn ra từ 25-27/10. Cũng trong hôm nay, Hội nghị quan chức cao cấp về thanh niên ASEAN+3 (SOMY+3) được khai mạc.

Đức Hoa