(Chinhphu.vn) – Hôm nay (24/3), các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương các nước thành viên ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Cơ quan quản lý tiền tệ Hồng Kông (Trung Quốc) đã tuyên bố Thỏa thuận về Đa phương hóa Sáng kiến Chiềng Mai (CMIM) chính thức có hiệu lực.

Đây là thỏa thuận hoán đổi tiền tệ đa phương giữa các nước trong khu vực ASEAN+3.

CMIM được phát triển từ mạng lưới của các thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương của sáng kiến Chiềng Mai (CMI), nhằm tạo thuận lợi cho việc thực hiện các giao dịch hoán đổi tiền tệ đồng thời và nhanh chóng thông qua việc thành lập một cơ chế ra quyết định chung.

Thỏa thuận này sẽ có tổng giá trị là 120 tỷ USD với mục tiêu chính là giải quyết khó khăn về cán cân thanh toán (trong đó có khó khăn cho giai đoạn ngắn hạn); đồng thời bổ sung cho các thỏa thuận tài chính quốc tế hiện có.

Đối với những trường hợp cần thanh khoản, CMIM cam kết sẽ cung cấp các hỗ trợ về tài chính thông qua các giao dịch hoán đổi tiền tệ giữa các thành viên của CMIM. Mỗi quốc gia khi tham gia CMIM sẽ thực hiện hoán đổi đồng bản tệ với đồng đôla Mỹ với một mức tối đa tương đương với mức cam kết đóng góp của quốc gia đó nhân với hệ số được áp dụng cho nước đó.

Việc khởi động thành công Thỏa thuận CMIM, cùng với việc hình thành sớm một cơ quan giám sát độc lập trong khu vực, thể hiện những cam kết vững chắc và những nỗ lực của các nước thành viên ASEAN+3 trong việc tăng cường hơn nữa năng lực của khu vực để đối phó với những rủi ro suy giảm và thách thức của kinh tế toàn cầu.

Giang Oanh