(Chinhphu.vn) – Cuộc họp trù bị các quan chức cấp cao Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN (SOCA) diễn ra hôm nay 6/4 đã nhất trí các lĩnh vực ưu tiên hợp tác trong năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN.

Cuộc họp trù bị các quan chức cấp cao Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN - Ảnh Chinhphu.vn

Đây là một trong các hội nghị quan trọng nhằm chuẩn bị cho phiên họp toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN 16 (8 - 9/4). 

Cuộc họp đã nhất trí những lĩnh vực ưu tiên cho năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2010 là đối phó với những thách thức toàn cầu như: bệnh dịch, biến đổi khí hậu, quản lý thảm họa, thiên tai, xây dựng trung tâm điều phối cứu trợ nhân đạo ASEAN (AHA); phát triển nguồn nhân lực cho phục hồi kinh tế; tăng cường phúc lợi xã hội và phát triển cho phụ nữ và trẻ em ASEAN; tăng cường hợp tác văn hóa tiến tới nâng cao nhận thức về ASEAN và xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Cuộc họp cũng thống nhất trình Kế hoạch Truyền thông của Cộng đồng Văn hóa-Xã hội tại cuộc họp lần thứ 3 của Hội đồng Văn hóa-Xã hội (ASCC) diễn ra ngày 7/4.

Các quan chức văn hóa cũng đã thảo luận xây dựng 3 văn kiện liên quan đến phát triển nguồn nhân lực, hợp tác văn hóa, phúc lợi và phát triển của phụ nữ và trẻ em để trình lên Hội nghị cấp cao ASEAN 17 vào cuối năm nay.

Trong khuôn khổ phiên họp lần thứ 3 của ASCC, sẽ ra mắt Ủy ban Thúc đẩy và Bảo vệ Quyền của Phụ nữ và Trẻ em ASEAN.

Những nội dung này sẽ được các Bộ trưởng Văn hóa-Xã hội của ASEAN xem xét thông qua vào ngày mai.

Bên cạnh các lĩnh vực hợp tác ưu tiên trên, cuộc họp cũng đã thảo luận về tiến độ thực hiện Kế hoạch Tổng thể xây dựng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội (ASCC Blueprint), ghi nhận những thành tựu đạt được và chỉ ra những thách thức trong việc xây dựng Cộng đồng từ nay đến năm 2015.

Cộng đồng Văn hóa- Xã hội ASEAN có mục tiêu tổng quát là phục vụ và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ASEAN, tập trung xử lý các vấn đề liên quan đến bình đẳng và công bằng xã hội, bản sắc văn hóa, môi trường, tác động của toàn cầu hóa và cách mạng công nghệ.

Hải Minh

Ảnh: Nhật Bắc