(Chinhphu.vn) - Hội nghị lần thứ 3 của Hội đồng Kinh tế ASEAN (AEC) kết thúc chiều nay 7/4, đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng sẽ trình lên Hội nghị Cấp cao ASEAN 16.

Các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN  tại Hội nghị lần thứ 3 Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN - Ảnh: Chinhphu.vn

Hội nghị đã thảo luận 5 chủ đề chính gồm: Việc thực hiện Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế; những nhiệm vụ kinh tế trọng tâm năm 2010; thống nhất nội dung trình Hội nghị Cấp cao 16; thảo luận thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị AEC lần thứ 4 và thảo luận đề xuất chuyển Hội nghị bộ trưởng Khoa học công nghệ và Ủy ban khoa học sang Cộng đồng Văn hóa-Xã hội.

Hội nghị cũng thống nhất 12 trọng tâm cần thực hiện từ nay đến cuối năm 2010 như Hiệp định thương mại hàng hóa ATIGA, gói cam kết thứ 8 về Hiệp định khung về thương mại dịch vụ, Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA), Sáng kiến đa phương hóa Chiềng Mai trong lĩnh vực tài chính, cơ chế bảo lãnh tín dụng và đầu tư theo Sáng kiến phát triển thị trường trái phiếu châu Á, hoàn thành hội nhập nhanh những ngành ưu tiên, hoàn thành chính sách cạnh tranh và bảo hộ người tiêu dùng, thực hiện hợp tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, thu hẹp khoảng cách phát triển, thúc đẩy hợp tác với các nước đối tác đối thoại.

Hội nghị nhất trí đề nghị các nhà lãnh đạo cấp cao thúc giục các nước thành viên nhanh chóng phê chuẩn đúng thời hạn những cam kết đã ký.

Hội nghị lần thứ 3 của Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (Hội đồng AEC) là Hội nghị thường niên của ASEAN nhằm rà soát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch Tổng thể về Xây dựng cộng đồng Kinh tế ASEAN dựa trên 4 trụ cột sau: Xây dựng một thị trường và cơ sở sản xuất đồng nhất; một khu vực kinh tế có tính cạnh tranh cao; có trình độ phát triển đồng đều và hội nhập hoàn toàn với nền kinh tế thế giới vào năm 2015. 

Trong cuộc họp báo sau khi bế mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú cho biết việc xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN còn gặp một số khó khăn như sự chênh lệnh về trình độ phát triển, các nước thành viên còn chậm nội luật hóa những quy định chung của ASEAN.

Với vai trò là nước chủ nhà, Việt Nam chủ động định hướng nội dung thảo luận, tập trung vào việc giảm thiểu khoảng cách về trình độ phát triển giữa các thành viên.

Kể từ khi Kế hoạch tổng thể xây dựng cộng đồng kinh tế được thông qua năm 2007, ASEAN đã đạt được những tiến bộ đáng kể trên nhiều lĩnh vực.

Từ 1/1/2010, 6 thành viên ban đầu của ASEAN đã hoàn thành mục tiêu xóa bỏ thuế quan đối với 99,65% số dòng thuế, 4 nước mới tham dự gồm Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam đã đưa 98,86% các dòng thuế tham gia Chương trình ưu đãi thuế quan (CEPT) về mức 0-5%.

Trong lĩnh vực thương mại, 9/10 nước ASEAN đã hoàn thành gói cam kết dịch vụ theo Hiệp định khung về Thương mại dịch vụ ASEAN (AFAS), bao trùm 65 phân ngành dịch vụ.

ASEAN tiếp tục duy trì được mức tăng FDI nội khối đạt 10,8 tỷ USD năm 2008. Giai đoạn 2006-2008, tổng mức FDI vào ASEAN tăng 8,6% trong đó FDI nội khối tăng 42,6%.

Trong lĩnh vực tín dụng, việc thiết lập Quỹ bảo lãnh tín dụng và đầu tư (CGIF) sẽ sớm được thực hiện để giúp tăng cường tính thanh khoản của đồng nội tệ.

Về du lịch, ASEAN đã thiết lập được Thỏa thuận công nhận lẫn nhau đối với hướng dẫn viên du lịch trong khu vực theo Bộ tiêu chuẩn chung về năng lực của nhân viên ngành du lịch.

Hải Minh