(Chinhphu.vn ) - Vấn đề thúc đẩy hợp tác trong khối, xây dựng cộng đồng trên cả 3 trụ cột chính trị- an ninh, kinh tế và văn hóa -xã hội là quan tâm lớn nhất được đưa ra thảo luận tại Hội nghị quan chức cấp cao  ASEAN và Hội nghị trù bị chung (JPM) của ASEAN vừa bế mạc tại TP. Hồ Chí Minh.

 Hội nghị trù bị chung (JPM) của ASEAN.

Ngày 3/3/2010, sau 3 ngày làm việc, các Hội nghị quan chức cao cấp của 3 kênh Chính trị-An ninh (SOM), Kinh tế (SEOM) và Văn hóa-Xã hội (SOCA) và Hội nghị JPM đã kết thúc.

Hội nghị đã cơ bản nhất trí về dự kiến chương trình hoạt động, chương trình nghị sự và danh mục các văn kiện sẽ trình lãnh đạo và các Bộ trưởng ASEAN xem xét thông qua trong Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 16 diễn ra tại Hà Nội từ 8- 9/4/2010.

Các quan chức cao cấp ASEAN cũng rà soát lại tiến độ triển khai các hoạt động hợp tác trong từng trụ cột của cộng đồng ASEAN.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam Phạm Quang Vinh cho biết, hội nghị tập trung bàn về việc thúc đẩy hợp tác và liên kết trong cộng đồng ASEAN để “làm thế nào để thúc đẩy hợp tác trong khối, xây dựng cộng đồng trên cả 3 trụ cột chính trị- an ninh, kinh tế và văn hóa -xã hội như chỉ đạo của các Bộ trưởng ASEAN là mối quan tâm lớn nhất”.

Trong đó, kênh kinh tế đề xuất nhiều vấn đề về hài hòa lợi ích, đưa ra các biện pháp tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, dịch vụ và nhân lực. Trên cơ sở đó, các kênh khác như chính trị -an ninh và văn hóa- xã hội sẽ có những kiến nghị cụ thể lên lãnh đạo cao cấp của ASEAN”.

Có rất nhiều đề mục đã được đặt ra để các nước ASEAN cùng bàn, không chỉ là vấn đề thuộc về cộng đồng, hợp tác nội khối mà còn nâng cao năng lực đối phó của ASEAN đối với những thách thức toàn cầu. “Dự kiến sẽ trình lãnh đạo cấp cao ASEAN xem xét cách ứng phó và hợp tác của ASEAN trong lĩnh vực phục hồi kinh tế, phát triển bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu”, ông Phạm Quang Vinh cho biết.

Các đề xuất của Việt Nam cho chương trình nghị sự, chương trình hoạt động cũng như các văn kiện trình lãnh đạo ASEAN xem xét thông qua trong Hội nghị Cấp cao ASEAN 16 đã được các nước thành viên nhất trí ủng hộ.

Trưởng SOM ASEAN Việt Nam cũng cho biết, trên cơ sở kết quả trao đổi và thống nhất tại hội nghị lần này, Việt Nam – với tư cách Chủ tịch ASEAN và chủ nhà của Hội nghị Cấp cao ASEAN 16 – sẽ tích cực phối hợp với các nước thành viên để hoàn tất công tác chuẩn bị, đảm bảo cho thành công của Hội nghị ASEAN 16. Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt cho việc tổ chức Hội nghị ASEAN 16 và thống nhất với các nước về kế hoạch tổ chức các hoạt động khác của ASEAN tại Việt Nam trong năm 2010.

An Bình