(Chinhphu.vn) – Hôm nay 21/9, tại Hà Nội, Ban thư ký ASEAN, Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ đồng tổ chức Hội thảo Kết nối vì Giáo dục và Phát triển của ASEAN.

Hội thảo diễn ra ba ngày, sẽ nghiên cứu các phương cách mà các cộng đồng dân cư ở nông thôn thuộc các nước thành viên ASEAN, đặc biệt là các nước thuộc tiểu vùng sông MeKong có thể được hưởng lợi nếu cải thiện khả năng tiếp cận cũng như chất lượng giáo dục, chăm sóc y tế, và các dịch vụ thiết yếu khác bằng cách ứng dụng một số tiến bộ mới nhất của công nghệ thông tin (CNTT).

Nằm trong Kế hoạch Tổng thế về Kết nối ASEAN đến năm 2015, Sáng kiến Kết nối Nông thôn về giáo dục và phát triển trong ASEAN đang được các nước thành viên ASEAN, cũng như các nước đối tác thúc đẩy.

Mục tiêu cơ bản của sáng kiến này là tìm ra phương cách kết nối con người với con người thông qua mạng lưới Công nghệ thông tin, nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN. Để thực hiện mục tiêu này, ASEAN đang xây dựng các cơ chế đối tác công tư với Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ về mặt tài chính đối với công tác kết nối tại các khu vực nông thôn vốn chưa được tiếp cận dịch vụ của CNTT.

Một ví dụ là việc ứng dụng công nghệ video và được kết nối mạng internet tốc độ cao cho phép các bác sĩ có thể tư vấn cho các bệnh nhân của mình từ xa; hay thảo luận qua video đối với các lớp học tương tác và lớp đào tạo giáo viên. Ý tưởng này đã nhận được sự hưởng ứng của các đối tác tài trợ bên ngoài, đặc biệt là Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ đã tích cực trợ giúp.

Đánh giá về ý tưởng kết nối của ASEAN, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David Bruce Shear cho biết, kế hoạch kết nối con người với con người trong ASEAN là mục tiêu cuối cùng của kế hoạch tổng thể về Kết nối. Thông qua việc chia sẻ những kinh nghiệm và ý tưởng, các tiến bộ về công nghệ có thể mang lại những hiệu quả cho sự phát triển của mỗi quốc gia, đặc biệt là giáo dục và y tế.

Ba nhân tố then chốt được ông David Bruce Shear đưa ra bao gồm: xây dựng hạ tầng để kết nối, các phần mềm ứng dụng và nội dung, và vấn đề tài chính. Chỉ riêng nỗ lực của các nước ASEAN thì khó có thể hoàn thành được mục tiêu này. Đó chính là lý do mà ASEAN đang muốn kêu gọi sự tham gia của các đối tác tư nhân bên ngoài nhằm triển khai dự án.

Đánh giá về cơ chế này, Thứ trưởng bộ Thông tin truyền thông Nguyễn Thành Hưng cho biết, thông qua những sáng kiến và chương trình xã hội, các chính phủ và đối tác tư nhân có thể tạo ra những cơ hội và hỗ trợ cho người dân sử dụng công nghệ thông tin.

Vấn đề quan trọng hiện nay là cần có cơ chế để thu hút sự tham gia của các đối tác này, góp phần giải quyết các thách thức hiện tại, để công nghệ thông tin mang tới nhiều lợi ích hơn cho khu vực và Việt Nam.

Đỗ Hương